Տնային

260.Մի անգամ քննություններից առաջ,Էյնշտեյնին հարցրին,թե դժվա՞ր են լինելու քննության հարցերը։ Էյնշտեյնը պատասխանեց,որ բոլորովին և,որ տալու է ճիշտ նույն հարցերը,ինչ անցյալ տարի։ Էյնշտեյնի ասացին,որ եթե այդպես անի,միևնույն պատասխանները… Читать дальше «Տնային»

Տնային աշխատանք

256.Օվիանոսի գաղտնիքների մասին ոչ մի պատմություն լրիվ չի լինի՝առանց լքված <<Մերի Սելեսթ>>նավի պատմության։Ազորյան կղզիների և Պորտուգալիայի հայտնաբերվելուն,նավն ավեի հաճախ Բերմուդյան եռանկյունու գաղտնիքի հետ է կապվում։1872թ․դեկտեմբերի 4-ին<<Դեի գրատիա>>բեռնանավը… Читать дальше «Տնային աշխատանք»

Տնային

250.Խուճապահար թռչունի նման աղջիկը մոտեցավ հավաքվածներին։        Վերջապես շողերով օծված լեռն առասպելական մի նահապետ էր կարծես։        Կարկաչուն հստակ ձայնը գլուխը գցած զանգը բոլորին հավաքում էր եկեղեցում։… Читать дальше «Տնային»

Домашнее задание

Водить за нос-обманывать кого то,развешивать уши-Слушать с чрезмерным увлечением, точить зубы -спытывать чувство злобы против кого-либо или чего-либо,клевать носом-низко и резко нагибаться,делать из мухи слона-сильно, необоснованно преувеличивать значение,прикусить язык-Резко, внезапно обрывать речь,чесать языки,аниматься пустой, бесцельной болтовнёй, пустословить; балагурить

Տնայիններ

246.ա)անհյուրընկալ-ան-հյուր-ընկալ,զրուցընկեր-զրույց-ընկեր,դյուրընկալ-դյուր-ընկալ,գահընկեց-գահ-ընկեց,անընդհատ-ան-ընդհատ,համընթաց-համ-ընթաց։        Բ)Միջօրե-մեջ-օր-ե,հանապազօրյա-հանապազ-օր-յա,ոսկեզոծ-ոսկի-զոծ,ապօրինի-ապ-օրենք-ի,առօրյա-առ-օր-յա,առօրեական-առ-օր-եկան,բացօթյա-բաց-օթ-յա,բարօրություն-բար-օր-ություն,զօրուգիշեր-զ-օր-ու-գիշեր։         Գ)մանրէ-մանր-է(էակ),վայրեջք-վայր-իջնել-ք,հնէաբան-հին-ա-բան,որևե-որ-ևե,երբևե-երբ-ևե։ 249.Խոսքը վերաբերում է այս տղային։-Խոսքը այս տղայի մասին է։Խոսքը ընկերոջդ է վերաբերում։-Խոսքը ընկերոջդ մասին է։ 248.Արտակը հարգալից բարևեց բոլորին և մոտեցավ հորը։… Читать дальше «Տնայիններ»